^ Back to Top

รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6 ปฐมนิเทศ 4 ก.พ.67

การทำสมาธิอย่างถูกต้อง ช่วยส่งเสริม สุขภาพกายและใจ ...มาเรียนสมาธิที่ถูกต้องกันค่ะ...

ค้นหา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ

ผู้ที่ออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

750895
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
248
335
1309
748664
2090
3967
750895

Your IP:10.107.246.77 44.210.151.5
วันนี้: 12/07/24

กิจกรรมที่ผ่านมา


 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมล่าสุด

 

Facebook สมาธิดอนรัก

 


 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ชินนสาสมาธิ ๑ (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ (๑๐ ส.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการสอบนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๒ ส.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๒๗ ก.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ที่วัดดอนรัก อ.เมือง จังหวัดสงขลา 

 


 

 ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์

 


 

ภาพบรรยากาศการรับประกาศนียบัตรหลักสูตรครูสมาธิ (๑๘ มี.ค.๕๗, ๖ เม.ย. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการไปธุดงค์ของครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๑๓-๑๖มี.ค.๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ วัดปัจจันตาราม อ.สะเดา จ.สงขลา

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมวิทิสาสมาธิ

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๙ ก.พ. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการสอบนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๑ ก.พ. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๒๖ ม.ค. ๕๗)

 


 

 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๒ สาขา ในภาคใต้ (๑๙ ม.ค. ๕๗)

 


 

 ภาพบรรยากาศการไปธุดงค์ของครูสมาธิ รุ่น ๓๒ (๒๑-๒๔พ.ย.๕๖)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ที่จังหวัดพัทลุง (ก.ย.-ต.ค ๕๖)

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ สาขา ๕ (๑๑ ส.ค. ๕๖)

 


 

  


 

ภาพบรรยากาศ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ สาขา ๕ รุ่นที่ ๓๒ (๒๘ ก.ค. ๕๖)

 


 

โครงการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มพูนสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียน (อบรมให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 


 

 ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ และครูสมาธิสาขา ๕ เยี่ยมนักศึกษาครูสมาธิ ที่ยะลา