^ Back to Top

รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6 ปฐมนิเทศ 4 ก.พ.67

การทำสมาธิอย่างถูกต้อง ช่วยส่งเสริม สุขภาพกายและใจ ...มาเรียนสมาธิที่ถูกต้องกันค่ะ...

ค้นหา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ

ผู้ที่ออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

750877
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
230
335
1291
748664
2072
3967
750877

Your IP:10.107.246.77 44.210.151.5
วันนี้: 12/07/24

ปชส.สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๕

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก (Willpower 5 at Donrak Temple)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ* (สอนพื้นฐาน สมาธิ ฌาน ญาณ วิปัสสนา และวิปัสสนาญาณ)

สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 200 ชั่วโมง สอนเฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เวลา 9.00-16.00 น.

***รุ่น 42 ทเวจัตตาฬิสโม (คุณญาณ: ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ปฐมนิเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น.)

ตามหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (ศิษย์อุปัฎฐากหลวงปู่มั่น)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ (แบบฟอร์มใบสมัคร)


*หลักสูตรครูสมาธิ เป็นหลักสูตรที่พระ เดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ได้ร่างหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิ ที่มีความสามารถ

ในการทำสมาธิอย่างถูกต้อง และสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยจัดสอน

ทั้งภาคทฤษฎี จำนวน 200 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ ด้วยคณาจารย์จากสถาบัน โดยเริ่มต้นเรียนและปฎิบัติสมาธิตามลำดับขั้นตอน

อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน และสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน

ผู้เข้าเรียนจะได้ทำสมาธิสะสมพลังจิต ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก

ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ท่านใดที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ที่สาขา 5 วัดดอนรัก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 086 598 0096, 082 439 4411

Facebook สมาธิดอนรัก

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00-15.30 น.

- สำหรับบุคคลทั่วไป

- สำหรับโรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ที่ต้องการเข้ารับการอบรม

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 086 598 0096, 082 439 4411

คำสัตย์ปฏิญาณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้อที่หนึ่ง ข้าพเจ้า จะมีเมตตาต่อกัน
ข้อที่สอง ข้าพเจ้า จะมีความสามัคคีกัน
ข้อที่สาม ข้าพเจ้า จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่สี่ ข้าพเจ้า จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อที่ห้า ข้าพเจ้า จะทำสมาธิแผ่เมตตาจิต แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป

พระธรรมมงคลญาณ
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

หลักสูตรครูสอนสมาธิ

เป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนให้แก่ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ในการเรียนการสอนนักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่

การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้เรียน มาจากพระอาจารย์ใหญ่ เช่น

พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์กงมา และจากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า

ุ60 ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ การทำสมาธิ ทั้งสมถะ-วิปัสสนา อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคล อื่นได้ โดยถูกต้องด้วย

จากคำสอนของ.............พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

"การทำสมาธิแบบบริกรรม"
การบริกรรม ทำให้จิตเป็นหนึ่ง
จิตเป็นหนึ่ง ทำให้เกิดความสงบ
ความสงบ ทำให้จิตมีพลัง
จิตมีพลัง ทำให้มีสติระลึกรู้
มีสติระลึกรู้ ทำให้เกิดสติปัญญา
มีสติปัญญา ทำให้รู้ทันอารมณ์
การรู้ทันอารมณ์ ทำให้จิตเป็นกลางได้

ประโยชน์ของสมาธิ
1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้สมองปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนการทำงาน
5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
6. บรรเทาความเครียด
7. มีความสุขพิเศษ
8. ทำให้จิตอ่อนโยน
9. กลับใจได้
10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมี
12. เป็นกุศล


วัตถุประสงค์ของการทำสมาธิ คือการสร้างพลังจิต พลังจิตที่ได้จากการทำสมาธิมี 2

ประเภท คือพลังหลัก และพลังเฉลี่ย
พลัง หลัก - จะถูกเก็บสะสมไว้ในจิต ไม่มีการแตกสลายตามกายเนื้อแต่สะสมข้ามภพ-ชาติ

พลังเฉลี่ย - จะถูกใช้ไปในชีวิตประจำวัน การทำสมาธิ เริ่มจากการบริกรรม กำจัดความคิด

และอารมณ์ต่าง ๆ ออกไป จนกว่าจิตจะสงบเบา สมาธิต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอารมณ์

กำจัดได้มากเท่าไรก็เป็นสมาธิได้ลึกเท่านั้น เพราะ การทำสมาธิเป็นการกะเทาะอารมณ์

ออกจากจิต เปรียบดังกะเทาะสนิมออกจากเนื้อเหล็ก ความนึกคิด การเคร่งเครียดต่อ

การงานทุกวัน ทำให้สมองต้องทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพัก ยิ่งคิดหรือ

เคร่งเครียดมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้สมองมีความเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่ากำหนด

การว่างจากความคิดเสียบ้าง จึงเป็นวิธีที่ทำให้สมองได้รับการพักผ่อน การทำสมาธิจึง

เป็นการหยุดพักที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลหลังจากการหยุดพัก

สักวัน ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที ก็ย่อมได้เรี่ยวแรงกลับมา

การทำสมาธิ มี 2 แบบคือ สมถะ และวิปัสสนา
สมถะ ต้องการให้ทรงสติสัมปชัญญะ ได้ความสงบ สุขสบาย
วิปัสสนา เพื่อการรู้แจ้งเห็นจริง ใช้ปัญญาเป็นเครื่องภาวนาตามความเป็นจริงของขันธ์ 5
การ ทำสมาธิเบื้องต้นจำต้องมีสมถะ คือ ควบคุมอารมณ์จิตให้ทรงอยู่ ถ้าอารมณ์ไม่ทรงตัว

วิปัสสนาจะไม่มีผล เป็นวิปัสสนาตะครุบเงา หรือวิปัสสนาตกน้ำ

วิปัสสนา ตกน้ำ คำพังเพย
เหมือนเงาเพชรใต้น้ำเอย บอกให้
งม เอาเพชรเลย งมเปล่า แลนา
วิปัสสนาขาดสมาธิไซร้ ผิดแล้ว ทางกลาง

การทำสมาธิต้องมีขั้นตอน การทำสมาธิขั้นต้นจึงต้องปูรากฐานด้วยความระมัดระวัง

ควรจะมีผู้รู้คอยแนะนำ เปรียบเหมือนขั้นตอนของหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

คนที่ไม่ไปหาหมอ แต่ซื้อยามารับประทานเองตามคำแนะนำของบางคน

อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย เช่นเดียวกับผู้ฝึกสมาธิที่ไม่มีครูอาจารย์แนะนำ

คลำ ๆ ทำไป ก็คงจะได้ผลอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แน่นอน เหมือนกับคนไข้รับประทาน

ยากลางบ้านไม่มีหมอสั่งให้
สมาธิมีคุณสมบัติ : ซึมซาบ อ่อนละมุน นุ่มนวลแต่เหนียวแน่น เหมือนลมละเอียด

ชนิดหนึ่งที่ถูกกลั่นกรองแล้วคล้ายปุยนุน เพียงแต่ปุยนุ่นไม่แกร่ง แต่สมาธิแกร่ง

ขั้นตอนของการเดินจงกรม
1. กำหนดเส้นทางจงกรม
2. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว หลับตากล่าว คำอธิษฐาน

เดินจงกรมว่า " เมตตา กรุณา มุทุตา อุเบกขา พุทโธ พุทโธ พุทโธ "
ยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว กล่าวในใจว่า "สาธุ"
3. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าุย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง
4. กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลว่าตัวประมาณ

1.5 - 2 เมตร
5. เริ่มบริกรรมคำว่า " พุทโธ ๆ " อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย

ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เดินในลักษณะเดินปกติ
6. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อย ๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึงเริ่มก้าวด้วย

เท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น
7. เมื่อครบตามเวลาทำกำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก กล่าวในใจว่า
" สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ "
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด
แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า " สาธุ " เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม

วิธีนั่งสมาธิ
นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายตรง ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิ
" ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา

คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ

ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ๆ ๆ"
เอามือลง วางบนตัก มือขวาทับมือซ้าย หลับตาเบา ๆ บริกรรม พุทโธ ๆ ๆ ........

ในใจจนกว่าจะเลิก ตามเวลาที่กำหนด
หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ ดังนี้

"สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ"