^ Back to Top

รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6 ปฐมนิเทศ 4 ก.พ.67

การทำสมาธิอย่างถูกต้อง ช่วยส่งเสริม สุขภาพกายและใจ ...มาเรียนสมาธิที่ถูกต้องกันค่ะ...

ค้นหา

นาฬิกา

เข้าสู่ระบบ

ผู้ที่ออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

750885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
238
335
1299
748664
2080
3967
750885

Your IP:10.107.246.77 44.210.151.5
วันนี้: 12/07/24

ปชส.สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๕

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก (Willpower 5 at Donrak Temple)

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ* (สอนพื้นฐาน สมาธิ ฌาน ญาณ วิปัสสนา และวิปัสสนาญาณ)

สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 200 ชั่วโมง สอนเฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เวลา 9.00-16.00 น.

***รุ่น 42 ทเวจัตตาฬิสโม (คุณญาณ: ความรู้ที่ให้คุณประโยชน์)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ปฐมนิเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น.)

ตามหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (ศิษย์อุปัฎฐากหลวงปู่มั่น)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ (แบบฟอร์มใบสมัคร)


*หลักสูตรครูสมาธิ เป็นหลักสูตรที่พระ เดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ได้ร่างหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิ ที่มีความสามารถ

ในการทำสมาธิอย่างถูกต้อง และสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยจัดสอน

ทั้งภาคทฤษฎี จำนวน 200 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ ด้วยคณาจารย์จากสถาบัน โดยเริ่มต้นเรียนและปฎิบัติสมาธิตามลำดับขั้นตอน

อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน และสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน

ผู้เข้าเรียนจะได้ทำสมาธิสะสมพลังจิต ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก

ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ท่านใดที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ที่สาขา 5 วัดดอนรัก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 086 598 0096, 082 439 4411

Facebook สมาธิดอนรัก

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00-15.30 น.

- สำหรับบุคคลทั่วไป

- สำหรับโรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ที่ต้องการเข้ารับการอบรม

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 086 598 0096, 082 439 4411

คำสัตย์ปฏิญาณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้อที่หนึ่ง ข้าพเจ้า จะมีเมตตาต่อกัน
ข้อที่สอง ข้าพเจ้า จะมีความสามัคคีกัน
ข้อที่สาม ข้าพเจ้า จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่สี่ ข้าพเจ้า จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อที่ห้า ข้าพเจ้า จะทำสมาธิแผ่เมตตาจิต แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป

พระธรรมมงคลญาณ
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

หลักสูตรครูสอนสมาธิ

เป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนให้แก่ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ในการเรียนการสอนนักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่

การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้เรียน มาจากพระอาจารย์ใหญ่ เช่น

พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์กงมา และจากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า

ุ60 ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ การทำสมาธิ ทั้งสมถะ-วิปัสสนา อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคล อื่นได้ โดยถูกต้องด้วย

จากคำสอนของ.............พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

"การทำสมาธิแบบบริกรรม"
การบริกรรม ทำให้จิตเป็นหนึ่ง
จิตเป็นหนึ่ง ทำให้เกิดความสงบ
ความสงบ ทำให้จิตมีพลัง
จิตมีพลัง ทำให้มีสติระลึกรู้
มีสติระลึกรู้ ทำให้เกิดสติปัญญา
มีสติปัญญา ทำให้รู้ทันอารมณ์
การรู้ทันอารมณ์ ทำให้จิตเป็นกลางได้

ประโยชน์ของสมาธิ
1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้สมองปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนการทำงาน
5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
6. บรรเทาความเครียด
7. มีความสุขพิเศษ
8. ทำให้จิตอ่อนโยน
9. กลับใจได้
10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมี
12. เป็นกุศล


วัตถุประสงค์ของการทำสมาธิ คือการสร้างพลังจิต พลังจิตที่ได้จากการทำสมาธิมี 2

ประเภท คือพลังหลัก และพลังเฉลี่ย
พลัง หลัก - จะถูกเก็บสะสมไว้ในจิต ไม่มีการแตกสลายตามกายเนื้อแต่สะสมข้ามภพ-ชาติ

พลังเฉลี่ย - จะถูกใช้ไปในชีวิตประจำวัน การทำสมาธิ เริ่มจากการบริกรรม กำจัดความคิด

และอารมณ์ต่าง ๆ ออกไป จนกว่าจิตจะสงบเบา สมาธิต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอารมณ์

กำจัดได้มากเท่าไรก็เป็นสมาธิได้ลึกเท่านั้น เพราะ การทำสมาธิเป็นการกะเทาะอารมณ์

ออกจากจิต เปรียบดังกะเทาะสนิมออกจากเนื้อเหล็ก ความนึกคิด การเคร่งเครียดต่อ

การงานทุกวัน ทำให้สมองต้องทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพัก ยิ่งคิดหรือ

เคร่งเครียดมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้สมองมีความเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่ากำหนด

การว่างจากความคิดเสียบ้าง จึงเป็นวิธีที่ทำให้สมองได้รับการพักผ่อน การทำสมาธิจึง

เป็นการหยุดพักที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลหลังจากการหยุดพัก

สักวัน ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที ก็ย่อมได้เรี่ยวแรงกลับมา

การทำสมาธิ มี 2 แบบคือ สมถะ และวิปัสสนา
สมถะ ต้องการให้ทรงสติสัมปชัญญะ ได้ความสงบ สุขสบาย
วิปัสสนา เพื่อการรู้แจ้งเห็นจริง ใช้ปัญญาเป็นเครื่องภาวนาตามความเป็นจริงของขันธ์ 5
การ ทำสมาธิเบื้องต้นจำต้องมีสมถะ คือ ควบคุมอารมณ์จิตให้ทรงอยู่ ถ้าอารมณ์ไม่ทรงตัว

วิปัสสนาจะไม่มีผล เป็นวิปัสสนาตะครุบเงา หรือวิปัสสนาตกน้ำ

วิปัสสนา ตกน้ำ คำพังเพย
เหมือนเงาเพชรใต้น้ำเอย บอกให้
งม เอาเพชรเลย งมเปล่า แลนา
วิปัสสนาขาดสมาธิไซร้ ผิดแล้ว ทางกลาง

การทำสมาธิต้องมีขั้นตอน การทำสมาธิขั้นต้นจึงต้องปูรากฐานด้วยความระมัดระวัง

ควรจะมีผู้รู้คอยแนะนำ เปรียบเหมือนขั้นตอนของหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

คนที่ไม่ไปหาหมอ แต่ซื้อยามารับประทานเองตามคำแนะนำของบางคน

อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย เช่นเดียวกับผู้ฝึกสมาธิที่ไม่มีครูอาจารย์แนะนำ

คลำ ๆ ทำไป ก็คงจะได้ผลอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แน่นอน เหมือนกับคนไข้รับประทาน

ยากลางบ้านไม่มีหมอสั่งให้
สมาธิมีคุณสมบัติ : ซึมซาบ อ่อนละมุน นุ่มนวลแต่เหนียวแน่น เหมือนลมละเอียด

ชนิดหนึ่งที่ถูกกลั่นกรองแล้วคล้ายปุยนุน เพียงแต่ปุยนุ่นไม่แกร่ง แต่สมาธิแกร่ง

ขั้นตอนของการเดินจงกรม
1. กำหนดเส้นทางจงกรม
2. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว หลับตากล่าว คำอธิษฐาน

เดินจงกรมว่า " เมตตา กรุณา มุทุตา อุเบกขา พุทโธ พุทโธ พุทโธ "
ยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว กล่าวในใจว่า "สาธุ"
3. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าุย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง
4. กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลว่าตัวประมาณ

1.5 - 2 เมตร
5. เริ่มบริกรรมคำว่า " พุทโธ ๆ " อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย

ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เดินในลักษณะเดินปกติ
6. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อย ๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึงเริ่มก้าวด้วย

เท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น
7. เมื่อครบตามเวลาทำกำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก กล่าวในใจว่า
" สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ "
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด
แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า " สาธุ " เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม

วิธีนั่งสมาธิ
นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายตรง ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิ
" ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา

คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ

ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ๆ ๆ"
เอามือลง วางบนตัก มือขวาทับมือซ้าย หลับตาเบา ๆ บริกรรม พุทโธ ๆ ๆ ........

ในใจจนกว่าจะเลิก ตามเวลาที่กำหนด
หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ ดังนี้

"สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ"

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๕

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก จ.สงขลา (Willpower 5 at Donrak Temple) จัดอบรมหลักสูตรครูสมาธิ (ออนไซต์)/ วิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) /ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน)

 ตามหลักสูตรครูสมาธิของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ศิษย์อุปัฎฐากหลวงปู่มั่น) 

 

ภาคปกติ: หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 51 (ออนไซต์: เรียนที่ห้องเรียนวัดดอนรัก ส.-อา. 9.00-16.00 น.)
ปฐมนิเทศ 10 มีนาคม 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 10 เม.ย. 2567 เวลา 9.00-16.00 น.)(ฟอร์มรับสมัคร รุ่น 51)

ภาคพิเศษ (เรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ LMS)

เรียนสมาธิออนไลน์ (หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ สาขา 5 รุ่น 6)

ปฐมนิเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00-20.00 น. (ปิดรับสมัคร)


ติดต่อสอบถาม 086 598 0096, 082 439 4411

 

หมายเหตุ (หลักสูตรออนไลน์)  1. รับจำนวนจำกัด
                                         2. สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้เปิดสอนออนไลน์ 

(วิทันตสาสมาธิ = การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ)

 

 

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ* (สอนพื้นฐาน สมาธิ ฌาน ญาณ วิปัสสนา และวิปัสสนาญาณ)

ตามหลักสูตรครูสมาธิของสมเด็จพระญาณวชิโรดม

(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ศิษย์อุปัฎฐากหลวงปู่มั่น)

สอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 200 ชั่วโมง ภาคปกติสอนเฉพาะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

เวลา 9.00-16.00 น. ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ (แบบฟอร์มใบสมัคร)

    

 หลักสูตรครูสมาธิ เป็นหลักสูตรที่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 ได้ร่างหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิ ที่มีความสามารถ

ในการทำสมาธิอย่างถูกต้อง และสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยจัดสอน

ทั้งภาคทฤษฎี จำนวน 200 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ ด้วยคณาจารย์จากสถาบัน โดยเริ่มต้นเรียนและปฎิบัติสมาธิตามลำดับขั้นตอน

อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา

เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ

(หากเรียนต่อหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิจะต้องสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน)  

ผู้เข้าเรียนจะได้ทำสมาธิสะสมพลังจิต ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก

ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ท่านใดที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ (ภาคปกติ) เรียนที่สาขา 5 วัดดอนรัก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก  อ.เมือง จ.สงขลา   โทร.  086 598 0096, 082 439 4411

Facebook สมาธิดอนรัก (คลิกชมกิจกรรมสาขา)


หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน (ชินนสาสมาธิ) 
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 
มีรูปแบบการอบรมให้เลือกตามความเหมาะสม ได้แก่ 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง

 

- สำหรับบุคคลทั่วไป

- สำหรับโรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ที่ต้องการเข้ารับการอบรม

 สามารถติดต่อได้ที่   โทร.  086 598 0096, 082 439 4411    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพไลน์  

อบรมวันที่:

22 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. (รับจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนรับสมัครที่นี่


คำสัตย์ปฏิญาณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้อที่หนึ่ง ข้าพเจ้า จะมีเมตตาต่อกัน
ข้อที่สอง ข้าพเจ้า จะมีความสามัคคีกัน
ข้อที่สาม ข้าพเจ้า จะให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่สี่ ข้าพเจ้า จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อที่ห้า ข้าพเจ้า จะทำสมาธิแผ่เมตตาจิต แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป

 

สมเด็จพระญาณวชิโรดม
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ


 

หลักสูตรครูสอนสมาธิ

 

เป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนให้แก่ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ในการเรียนการสอนนักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่

การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้เรียน มาจากพระอาจารย์ใหญ่ เช่น

พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์กงมา และจากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า

ุ60 ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ การทำสมาธิ ทั้งสมถะ-วิปัสสนา อย่างถี่ถ้วนแล้ว

ยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคล อื่นได้ โดยถูกต้องด้วย

 

จากคำสอนของ.............สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

 

"การทำสมาธิแบบบริกรรม"
การบริกรรม            ทำให้จิตเป็นหนึ่ง
จิตเป็นหนึ่ง               ทำให้เกิดความสงบ
ความสงบ           ทำให้จิตมีพลัง
จิตมีพลัง              ทำให้มีสติระลึกรู้
มีสติระลึกรู้               ทำให้เกิดสติปัญญา
มีสติปัญญา            ทำให้รู้ทันอารมณ์
การรู้ทันอารมณ์           ทำให้จิตเป็นกลางได้

 

ประโยชน์ของสมาธิ
1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้สมองปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนการทำงาน
5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
6. บรรเทาความเครียด
7. มีความสุขพิเศษ
8. ทำให้จิตอ่อนโยน
9. กลับใจได้
10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี
11. เจริญวาสนาบารมี
12. เป็นกุศล

 


วัตถุประสงค์ของการทำสมาธิ  คือการสร้างพลังจิต พลังจิตที่ได้จากการทำสมาธิมี 2

ประเภท คือพลังหลัก และพลังเฉลี่ย
พลัง หลัก - จะถูกเก็บสะสมไว้ในจิต ไม่มีการแตกสลายตามกายเนื้อแต่สะสมข้ามภพ-ชาติ

พลังเฉลี่ย - จะถูกใช้ไปในชีวิตประจำวัน การทำสมาธิ เริ่มจากการบริกรรม กำจัดความคิด

และอารมณ์ต่าง ๆ ออกไป จนกว่าจิตจะสงบเบา   สมาธิต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอารมณ์

กำจัดได้มากเท่าไรก็เป็นสมาธิได้ลึกเท่านั้น เพราะ การทำสมาธิเป็นการกะเทาะอารมณ์

ออกจากจิต เปรียบดังกะเทาะสนิมออกจากเนื้อเหล็ก ความนึกคิด การเคร่งเครียดต่อ

การงานทุกวัน ทำให้สมองต้องทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพัก   ยิ่งคิดหรือ  

เคร่งเครียดมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้สมองมีความเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่ากำหนด   

การว่างจากความคิดเสียบ้าง จึงเป็นวิธีที่ทำให้สมองได้รับการพักผ่อน การทำสมาธิจึง

เป็นการหยุดพักที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลหลังจากการหยุดพัก

สักวัน ชั่วโมงหรือไม่กี่นาที ก็ย่อมได้เรี่ยวแรงกลับมา

 

การทำสมาธิ มี   2  แบบคือ สมถะ และวิปัสสนา
สมถะ ต้องการให้ทรงสติสัมปชัญญะ ได้ความสงบ สุขสบาย
วิปัสสนา เพื่อการรู้แจ้งเห็นจริง ใช้ปัญญาเป็นเครื่องภาวนาตามความเป็นจริงของขันธ์ 5
การ ทำสมาธิเบื้องต้นจำต้องมีสมถะ คือ ควบคุมอารมณ์จิตให้ทรงอยู่   ถ้าอารมณ์ไม่ทรงตัว

วิปัสสนาจะไม่มีผล เป็นวิปัสสนาตะครุบเงา หรือวิปัสสนาตกน้ำ

 

วิปัสสนา ตกน้ำ                    คำพังเพย
เหมือนเงาเพชรใต้น้ำเอย      บอกให้
งม เอาเพชรเลย                   งมเปล่า    แลนา
วิปัสสนาขาดสมาธิไซร้         ผิดแล้ว    ทางกลาง             
     
การทำสมาธิต้องมีขั้นตอน การทำสมาธิขั้นต้นจึงต้องปูรากฐานด้วยความระมัดระวัง

ควรจะมีผู้รู้คอยแนะนำ เปรียบเหมือนขั้นตอนของหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

คนที่ไม่ไปหาหมอ แต่ซื้อยามารับประทานเองตามคำแนะนำของบางคน

อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย เช่นเดียวกับผู้ฝึกสมาธิที่ไม่มีครูอาจารย์แนะนำ

คลำ ๆ ทำไป ก็คงจะได้ผลอยู่บ้าง แต่ก็ไม่แน่นอน เหมือนกับคนไข้รับประทาน

ยากลางบ้านไม่มีหมอสั่งให้
สมาธิมีคุณสมบัติ : ซึมซาบ อ่อนละมุน นุ่มนวลแต่เหนียวแน่น เหมือนลมละเอียด

ชนิดหนึ่งที่ถูกกลั่นกรองแล้วคล้ายปุยนุน เพียงแต่ปุยนุ่นไม่แกร่ง แต่สมาธิแกร่ง

 

ขั้นตอนของการเดินจงกรม (คลิปสาธิตการเดินจงกรม)

1. กำหนดเส้นทางจงกรม
2. ยืนตรงจุดเริ่มต้นทางเดินจงกรม พนมมือระหว่างอกแล้ว กล่าวคำอธิษฐาน

เดินจงกรมว่า " เมตตา  กรุณา  มุทุตา  อุเบกขา พุทโธ พุทโธ พุทโธ "
ยกมือที่พนมสูงขึ้นระหว่างคิ้ว กล่าวในใจว่า "สาธุ"
3. เอามือลง ใช้มือขวาจับมือซ้าุย ห้อยมือพอสบายไม่เกร็ง
4. กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก ไม่ต้องหลับตา ตามองทางเดินจงกรมไกลว่าตัวประมาณ

    1.5 - 2 เมตร
5. เริ่มบริกรรมคำว่า " พุทโธ ๆ " อยู่ในใจ พร้อมก้าวเท้าขวาเดินตามด้วยเท้าซ้าย

    ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เดินในลักษณะเดินปกติ
6. เมื่อเดินสุดทางจงกรม ให้ค่อย ๆ หมุนตัวกลับทางขวา ยืนทรงตัวตรง แล้วจึงเริ่มก้าวด้วย

    เท้าขวาเหมือนตอนเริ่มต้น
7. เมื่อครบตามเวลาทำกำหนด ให้ยืนตรงจุดเริ่มต้นเดิน พนมมือระหว่างอก กล่าวในใจว่า
" สัพเพ  สัตตา  สุขิตา  โหนตุ "
ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข  ๆ  เถิด
แล้วยกมือที่พนมขึ้นระหว่างคิ้วแล้วกล่าวในใจว่า  " สาธุ " เป็นอันจบพิธีการเดินจงกรม

 

วิธีนั่งสมาธิ (คลิปสาธิตการนั่งสมาธิ)

นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งกายตรง ยกมือพนมระหว่างอก กล่าวคำอธิษฐานสมาธิ
" ข้าพเจ้า ระลึกถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดา มารดา

  คุณครูบาอาจารย์ จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธ

  ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ธัมโม สังโฆ ... พุทโธ ๆ  ๆ"
เอามือลง วางบนตัก  มือขวาทับมือซ้าย  หลับตาเบา ๆ บริกรรม พุทโธ ๆ ๆ   ........

ในใจจนกว่าจะเลิก ตามเวลาที่กำหนด
หลังจากนั้นให้ตั้งใจสวดแผ่เมตตาพิเศษ  ดังนี้

 

"สัพเพ  สัตตา  สะทา โหนตุ,  อะเวรา  สุขะชีวิโน
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต
ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ อันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญ"

 

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา


 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมล่าสุด

 

Facebook สมาธิดอนรัก

 


 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ชินนสาสมาธิ ๑ (การทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ (๑๐ ส.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการสอบนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๒ ส.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๒๗ ก.ค. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ที่วัดดอนรัก อ.เมือง จังหวัดสงขลา 

 


 

 ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


 

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์

 


 

ภาพบรรยากาศการรับประกาศนียบัตรหลักสูตรครูสมาธิ (๑๘ มี.ค.๕๗, ๖ เม.ย. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการไปธุดงค์ของครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๑๓-๑๖มี.ค.๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ณ วัดปัจจันตาราม อ.สะเดา จ.สงขลา

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมวิทิสาสมาธิ

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๔ (๙ ก.พ. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการสอบนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๑ ก.พ. ๕๗)

 


 

ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๓ (๒๖ ม.ค. ๕๗)

 


 

 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๒ สาขา ในภาคใต้ (๑๙ ม.ค. ๕๗)

 


 

 ภาพบรรยากาศการไปธุดงค์ของครูสมาธิ รุ่น ๓๒ (๒๑-๒๔พ.ย.๕๖)

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ที่จังหวัดพัทลุง (ก.ย.-ต.ค ๕๖)

 


 

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ สาขา ๕ (๑๑ ส.ค. ๕๖)

 


 

  


 

ภาพบรรยากาศ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ สาขา ๕ รุ่นที่ ๓๒ (๒๘ ก.ค. ๕๖)

 


 

โครงการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มพูนสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียน (อบรมให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 


 

 ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ และครูสมาธิสาขา ๕ เยี่ยมนักศึกษาครูสมาธิ ที่ยะลา

 

ติดต่อ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา

อีเมล: admin @ willpower5.com

 

 

 

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาต่าง ๆ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาต่าง ๆ (อ้างอิงจาก เข้าถึงเมื่อ 23/6/2565) ข้อมูลปัจจุบันดูจากที่นี่

แผนที่ สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล (กรุงเทพฯ) 

 

ทุกภูมิภาค

 

สาขา

ที่อยู่

จังหวัด

เวลาเรียน

เบอร์โทร/เว็บไซต์

0

สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์ - ศุกร์เสาร์ - อาทิตย์

โทร. 08 6810 2626

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พระราชปัญญาวชิโรดม

ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
อ.ชาญชัย มโนมัยพิบูลย์

ผช.ผดล. ภาคจันทร์-ศุกร์
อ.ธนิก คันธโชติ
อ.ภาสกร นามปีติ

ผช.ผดล.ภาคเสาร์-อาทิตย์
อ.นพดล ช่างปรีชา
อ.สุรชัย บัวเมือง
อ.ภานุพันธ์ ถิตะพาณิชย์
อ.นฤมิต ปรีดาวิภาต

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

1

บ้านอาจารย์อำนวย สุวรรณคีรี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-984-4081
อ.อำนวย สุวรรณคีรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

2

วัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

098-789-8485
อ.สมศักดิ์ ชื่นชัยธรรม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

3

วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง

เชียงใหม่

 

เสาร์-อาทิตย์

094-926-4516
อ.จักรพันธ์ อภิรัชตานนท์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

4

วัดสิริกมลาวาส ถ.ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

02-570-8281
081-910-5996, 087-8021777
อ.ปริศนา ไกรวิทย์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

5

วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สงขลา

 

เสาร์-อาทิตย์

086-598-0096
082-439-4411
อ.ดร.ไพจิตร - ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

6

วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

เสาร์-อาทิตย์

092-635-1659
อ.อภิวิชช์ ขำสุทธิ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

7

มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำปาง

 

081-961-6072
อ.วรญา วิไลรัตน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

8

อาคารไอทาวเวอร์ วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

02-554-9902
081-840-5844
อ.มาลีรัต์ ปลื้มจิตรชม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

9

ไร่สมาธิบรรณรุจิ อ.โพธาราม

ราชบุรี

 

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

10

วัดผ่องพลอย สุขุมวิท 105 กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

081-558-8017
อ.สุวิทย์ หาญเมธีคุณา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

11

วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

 

เสาร์-อาทิตย์

089-739-9490
อ.บรรจง ลีลาศรีสุนทร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

12

บ้านเหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่

แพร่

 

เสาร์-อาทิตย์

084-740-0660
อ.ไชชยะ เศวตศิลา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

14

บ้านปิยะธรรม สุขุมวิท 81

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-987-1475
อ.วิษณุ ทัศนศร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

15

ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภูเก็ต

 

จันทร์-ศุกร์

081-895-6844
อ.วรรณพงค์ ตันประภา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

16

วัดสีตลาราม จ.ตาก

ตาก

 

เสาร์-อาทิตย์

085-249-9265
อ.นงค์นุช อุดกันทา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

17

วัดป่าหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อุดรธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

085-000-5449
อ.ไกรรัตน์ ตรีสัตยพันธุ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

18

วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

 

เสาร์-อาทิตย์

032-572-018
081-445-3305
อ.วุฒิกร สะท้านธัมม์องอาจ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-861-9707
อ.สุรภา สุขสวัสดิ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

20

ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

จันทบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

039-324-409
081-806-5030
089-545-5669
อ.ประชิด ศรีวิโรจน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

21

อุทธยานธรรมกิตติลักษณ์ จ.เชียงใหม่

เชียงราย

 

084-767-9988
อ.กิตติ จงพิพัฒนมงคล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

22

วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำปาง

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

086-431-5820
อ.รัชฎาภรณ์ ชูจิตร์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

23

วัดเม็งรายมหาราช (ฮ่องลี่) อ.เมือง จ.เชียงราย

เชียงราย

 

เสาร์-อาทิตย์

095-559-1740
อ.ณัฐพัชร นพชญานนท์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

25

อโศก - สุขุมวิท (อาคารลาส โคลินาส) กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-341-3355
อ.ศิวะ แสงมณี
093-641-9995
อ.พันตรีหญิง สุรัสวดี ร้อยพุทธ (ผช.ผดล.)

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

26

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

084-459-1100
อ.อภิภัต กิจธนะเสรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

27

วัดรัตนวนาราม อ.เมืองพะเยา

พะเยา

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

089-851-6416
อ.วิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

28

กลอรี่เฮ้าส์ พระราม กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-174-4209
089-818-1998
089-897-3776
086-626-0456
อ.อุสา -พงษ์ศักด์ ธีรนิพัทธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

29

วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-846-0513
089-583-2045
อ.พิชัย บุญฑีย์กุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

30

โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

085-145-2590
อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

31

วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

 

เสาร์-อาทิตย์

084-428-1395
อ.มงคล หล้าหา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

32

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

อุดรธานี

 

จันทร์-ศุกร์

081-729-9308
อ.นุจรินทร์ พันโกฏิ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

33

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

089-992-6816
อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

34

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-808-3069
อ.นฤมล ซู

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

35

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-908-5090
รศ. ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

36

วัดป่าท่าทราย อ.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-629-3296
อ.ดำรง ศิรโกวิท

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

37

โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

085-491-4164
อ. มณฑิกา เทพกาญจนา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

38

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

สงขลา

 

065-230-2086
อ.สุรศักดิ์ สุวลักษณ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

39

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-915-0949
ดร.วรพล มาลสุขุม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

40

วัดตรีรัตนาราม จ.ระยอง

ระยอง

 

เสาร์-อาทิตย์

081-782-9910
อ. พรทิพย์ เวชกามา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

41

อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ

กรุงเทพมหานคร

 

พักการเรียนการสอนชั่วคราว
081-811-9088
อ. จินตนา วรมงคล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

42

วัดคุ้มจัดสรรค์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

 

เสาร์-อาทิตย์

081-662-7880
อ.สุรัตน์ นาคม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

43

วัดจันทรสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย

หนองคาย

 

เสาร์-อาทิตย์

089-712-2424
อ. แคทลียา วรปัญญา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

44

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

086-254-3134
อ.สิทธิชัย โควสุรัตน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

45

วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

080 -335-6164
อ.สุวิมล พันธุ์เพียร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

46

อาคาร วี. เอส. เคมเฮ้าส์ รองเมือง กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

02-214-3446-7 ต่อ 3500
081-612-0775
087-055-4007
อ.พรพรรณ มรรคผล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

47

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

02-919-0090 ต่อ 203, 220,100
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

48

วัดป่าสว่างอารมณ์ บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

092-259-7894
อ. สมชาย บุญฑีย์กุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

49

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-646-7518
อ.ธีระ สุวรรณกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

50

วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา

ยะลา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-738-0567
อ.วิจิตรา บุรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

51

วัดเพชรพลี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-721-1724
อ. ศุภรัตน์ สุขจิตต์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

52

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

02-326-4386
02-326-4662
081-985-1669
อ. ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

53

วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

นครปฐม

 

เสาร์-อาทิตย์

089-892-5423
อ.สุชิน สืบพงษ์สกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

54

วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

 

เสาร์-อาทิตย์

089-577-7242
อ. กฤษฎา อึ้งตะกูล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

56

วัดป่าอรัญญิกาวาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

099-320-6050
อ.เมตตา กิตติคุณ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

57

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

091-104-4622
082-453-9545
อ. พิพัฒน์ ศิริกุลพัฒนผล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

58

วัดสิริกาญจนาราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

089-122-6292
อ.อิทธิมนต์ อ่าวสินธุ์ศิริ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

59

วัดเกตการาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

 

เสาร์-อาทิตย์

095-949-2451
อ. ยงยุทธ ธนิกกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

60

อาคารทองนิมิต วิลพาวเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิต

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

61

วัดป่านิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร

ยโสธร

 

เสาร์-อาทิตย์

087-951-1155
อ.ศักดิ์ชัย สายเชื้อ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

62

วิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล

สตูล

 

เสาร์-อาทิตย์

081-479-8475
อ.ช่อมาลี นาคบรรพต

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-696-8668
ผศ.อวยชัย จีระชน

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

64

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

จันทร์-ศุกร์

095-669-7955
อ.วไลทัศน์ วรกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

65

วัดอมรินทราราม อ.เมือง จ.ราชบุรี

ราชบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

092-363-3556
อ. เสาวดี คล้ายโสม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

66

วัดศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สงขลา

 

จันทร์-ศุกร์

086-490-7799
อ.ธีรรัตน์ ติฏฐโชติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

67

วัดป่าเทพเนรมิต อ.เมือง จ.ลพบุรี

ลพบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

089-402-1631
อ. นิภา ศรีอนันต์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

68

วัดชัยภูมิวนาราม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

 

เสาร์-อาทิตย์

 081-789-4623
อ. มานี อีหมั่น

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

69

วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย

เลย

 

เสาร์-อาทิตย์

081-060-0655
อ.ธีระเดช อุนาหา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

70

วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 

เสาร์-อาทิตย์

081-967-3797
อ. เถวียน รินทร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

71

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

สุรินทร์

 

เสาร์-อาทิตย์

081-999-0093
อ.วรศักดิ์ อินทร์ชัย

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

72

วัดอินทรวนาราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

 

เสาร์-อาทิตย์

061-423-9998
อ.รวีโรจน์ ทองสง่า

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

73

วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง

ตรัง

 

เสาร์-อาทิตย์

088-782-4289
อ.วันชัย ปีติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

74

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

 

เสาร์-อาทิตย์

089-200-2262
อ.ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

75

วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-762-4998
อ.กัลยา โกกนุทาภรณ์ (ผช.ผดล.)

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

76

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

087-283-5800
อ. ทิพวัลย์ ตรีตรง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

77

วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู

 

เสาร์-อาทิตย์

081-445-7449
อ.เกียรติคุณ ศีลอุดม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

78

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น

 

จันทร์-ศุกร์

065-096-9899
ผศ. นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

79

วิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-844-1322
ดร.วันชัย เทพรักษ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

80

วัดอมาตยาราม จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

086-512-4680
อ. วัญชาลี ธรรมตระกูลดี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

81

วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-918-7122
อ.อัญชนา เจริญเขษมสุข

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

82

รร.เจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

 

081-879-7017
ดร.เพชรอุบล กาญจนพิมล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

83

วัดวิมลนิวาส อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

 

เสาร์-อาทิตย์

085-011-0838
093-971-0702
อ.พรสิทธิ์ ทวยนันท์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

84

อ่างศิลา จ.ชลบุรี

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

085-699-4955
อ. ปัณณ์นวัช บำรุงพิพัฒนพร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

85

วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว

สระแก้ว

 

เสาร์-อาทิตย์

081-303-3389
อ.ณัฐพล วิศัลย์ศยา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

86

ศูนย์พันธุ์วิชาติกุล

กระบี่

 

เสาร์-อาทิตย์

081-537-6159
อ. ณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

87

บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน

ลำพูน

 

เสาร์-อาทิตย์

084-488-0384
อ. รำพรรณ์ ชูชัย

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

88

วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

094-392-5581
อ.อำไพ รักษาวงศ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

89

วัดประชานิยม จ.กาฬสินธ์ุ

กาฬสินธุ์

 

เสาร์-อาทิตย์

089-842-1666
อ.กาญจนา กุลวิทิต

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

90

วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

 

จันทร์-ศุกร์

081-879-8661
081-579-2705
095-613-9915
อ.จิตรา อุณาพรหม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

91

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง

ยะลา

 

เสาร์-อาทิตย์

092-469-9287
อ.พรสิรินทร์ พูนพิทยะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

92

มูลนิธิภิรัชบุรี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กรุงเทพมหานคร

 

081-819-2083
อ.ประพีร์ บุรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

93

วัดเทพรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

 

เสาร์-อาทิตย์

094-979-3664
083-979-9664
อ.อัจฉรา วงศ์ช่างหล่อ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

94

อาคารเสนาวิวัฒน์

ระนอง

 

เสาร์-อาทิตย์

08-1538-7973
อ.ภรณี อุ่นทรัพย์เจริญ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

95

วัดนาเวง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

สกลนคร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-975-5499
พ.ท.อดิศร สิงห์พรมมา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

96

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม อ.สามพราน

นครปฐม

 

เสาร์-อาทิตย์

086-226-1994
อ.ปิยะนุช นาคะเกษียร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

97

วัดศรีทีปาราม อ.เมือง จ.เลย

เลย

 

จันทร์-ศุกร์

089-709-9398
อ.พนิดา อัคคะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

98

วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก

นครนายก

 

เสาร์-อาทิตย์

094-496-4269
อ.ธัญพร อุเทนพิทักษ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

99

วัดอุทกเขปสีมาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

089-936-3998
อ.บุญยง ศรีไตรราศรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

100

ซีฟโก้ 2-ทวีมิตร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

101

วัดสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

ชุมพร

 

เสาร์-อาทิตย์

089-471-0240
อ. สุวรรณ สุวรรณนิภา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

102

วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน

น่าน

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

086-186-7182
อ.วัลภารัตน์ มีชำนาญ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

103

โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

สกลนคร

 

เสาร์-อาทิตย์

089-569-7528
อ. มัณฑนา เพชรคำ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

104

วัดโคกคีรี อ.เมือง จ.พัทลุง

พัทลุง

 

เสาร์-อาทิตย์

086-943-7191
อ.วีระพันธุ์ สวัสดี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

105

วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร

มุกดาหาร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-752-4048
อ.ศศิพงษา จันทรสาขา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

106

วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-967-6537
อ.สุกัญญา ภู่ตระกูล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

107

วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี

ปัตตานี

 

เสาร์-อาทิตย์

086-604-9933
อ.สุดา ก่อเกียรติพิทักษ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

108

วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

จันทบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

089-251-8147
อ.นิพล มังกร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

109

วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

 

เสาร์-อาทิตย์

093-632-4914
อ.จันทร์ทิพย์ ใจซื่อกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

109

สาขา109/1 วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

 

จันทร์-ศุกร์

081-874-5555
พลโทสุระพันธ์ุ อินทรบัวศรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

110

รพ.มิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี

สระบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

083-778-7533
พญ.วรารัตน์ สรรพกิจ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

111

วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง

ราชบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

098-794-7151, 098-794-7152
อ.พนาลี นรจิตต์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

112

วัดสนามชัย อ.เมือง

อ่างทอง

 

เสาร์-อาทิตย์

081-612-0775
อ.ลออ ภาคนิมิตร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

113

วัดศรีวิสุทธาราม

พิษณุโลก

 

เสาร์-อาทิตย์

089-960-7488
อ. พรสวรรค์ ภัทเศรษฐเศรณี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

114

วัดม่วยต่อ อ.เมือง

แม่ฮ่องสอน

 

เสาร์-อาทิตย์

083-823-2766
ดร.ปธานชัย วายุโชติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

115

วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

 

เสาร์-อาทิตย์

084-886-7088
อ.กชพร เสนาขันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

116

วัดประชานิมิตร อ.บัวใหญ่

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-977-4082
อ.สุริยา สาโรจน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

117

วัดโสภาราม จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

099-046-9662, 061-669-8969
อ.กฤศญารัชย์ เคน้ำอ่าง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

118

วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

 

เสาร์-อาทิตย์

092-187-4073
อ.เบญจวรรณ ตัญญู

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

119

วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

085-239-6336
อ. น.ท.สมพงษ์ กาญจนเสถียร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

120

วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย

สุโขทัย

 

เสาร์-อาทิตย์

090-902-5465
อ.รุทธ์ พลาวุฑฒ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

121

วัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

095-613-9915
อ.จันทร์ทิพย์ สุทธาวาส

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

122

โรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

081-837-5406
อ.วีระเดช กิไพโรจน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

123

วัดบ้านนาสมดี ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม

นครพนม

 

เสาร์-อาทิตย์

089-862-6860
อ.มาโนชย์ พลราชม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

124

วัดสามัคคีอุปถัมภ์

บึงกาฬ

 

เสาร์-อาทิตย์

081-954-7617
อ.พรชัย ตั้งสุวรรณชัย

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

125

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาสารคาม

 

081-881-1860
ผศ.ดร. เพชร เพ็งชัย

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

126

วัดศรีมหาราชา

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-865-9378
อาจารย์นิคม ฆ้องนอก

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

127

โรงเจ เปา ฮก เก็ง 327/7-8 ริมคลองมอญฯ ต.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

095-982-2964,02-411-4603
อ.ชลณิชาพัชร์ ชลสายพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

128

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

091-697-8959
ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

129

สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี

นนทบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

086-074-4263
อ.วิภารัตน์ วงศ์วิวัฒน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

130

TIMES SQUARE

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

02-253-9333,
064-646-6595
อ.วรรณรัชต์ ยงเกียรติไพบูลย์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

131

วัดโยธานิมิต 48 ซอยชัยมงคลต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

ตราด

 

เสาร์-อาทิตย์

086-466-5914
อ.ฉวีวรรณ แพทย์พิบูลย์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

132

วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

พังงา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-476-7165
อ.จินตนา สมนึก

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

133

วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

 

จันทร์-ศุกร์

081-979-8758
อ.จรี เสียงแจ้ว

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

134

กลุ่มบริษัทปตท. 555 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ชั้น 12 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

 

089-967-6591
อ.เรณุกา พันทวีศักดิ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

135

วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

096-849-2953
อ.ชิติพัทธ์ เมธีสกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

136

วัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

 

เสาร์-อาทิตย์

081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

137

วัดเนินตูม อ.เมือง

อุทัยธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

062-294-6939
อ.สมาน คณฑา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

138

วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง) อ.เมือง

เพชรบูรณ์

 

เสาร์-อาทิตย์

081-914-0324
อ.รัตนสุดา ศิริสัมพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

139

วัดบุญนาครักขิตาราม อ.เมือง

นครนายก

 

เสาร์-อาทิตย์

081-985-5344
อ.นพดล ดีเทศ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

140

วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์(หนองหนู) อ.เมือง

พิจิตร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-888-3824
อ.รัจจา ศรีสุเทพ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

141

วัดดอนตูมกมลาวาส อ.วัดสิงห์

ชัยนาท

 

เสาร์-อาทิตย์

081-823-4128
086-782-8916
อ.สุชาติ ยิ่งจำเริญศาสตร์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

142

วัดโสธรนิมิตต์ อ.เมือง

สมุทรปราการ

 

เสาร์-อาทิตย์

089-205-2024
อ.ศักรินทร์ รังสิยฉัตร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

143

วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี

สมุทรปราการ

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

081-269-5522
อ.วิระดนัย ไผ่อรุณรัตน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

144

ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-751-9323
อ.ธีระศักดิ์ จันทโชติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

145

วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

085-916-2663
อ.ณิชพักตร์ กรุดพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

146

วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ

หนองคาย

 

เสาร์-อาทิตย์

081-769-5457
อ.เวียงชัย จันทร์ดา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

147

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร

 

พักการเรียนการสอนชั่วคราว
086-392-2296
อ.รุ่งทิพย์ พุ่มดนตรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

148

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรุงเทพมหานคร

 

082-168-6755
รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

149

อาคารอื้อจือเหลียง

กรุงเทพมหานคร

 

081-682-8588
อ.สาธิตา ชูติกาญจน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

150

โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

 

081-256-7896
พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา ถนอมกล่อม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

152

อาคารไออาร์บิวติน่า - ปากซอยพหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

ปทุมธานี

 

จันทร์-ศุกร์

089-201-1571
อ.วีรวรรณ เลิศวรธรรม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

153

โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง

ชลบุรี

 

จันทร์-ศุกร์

081-829-0906
อ.ปฐมาภรณ์ ฟักฤกษ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

154

วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

เสาร์-อาทิตย์

088-252-9427
อ.โปษัณ เย็นบุตร


ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

155

วัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ลำพูน

 

เสาร์-อาทิตย์

089-700-6103
อ.สุพันธ์ ศรีชูกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

156

วัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก

ตาก

 

เสาร์-อาทิตย์

081-973-0767
อ.พนิดา กาวินำ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

157

วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

น่าน

 

เสาร์-อาทิตย์

089-344-2888
อ.นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

158

วัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย

เชียงราย

 

เสาร์-อาทิตย์

081-387-5365
อ.โรจน์ จุใจ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

159

วัดเสาธงทอง จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

085-834-3355
อ.ชญานิศ หวังดี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

160

วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง

ระยอง

 

เสาร์-อาทิตย์

084-351-9645
อ.ชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาท

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

161

วัดเจียงอี้ศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 

จันทร์-ศุกร์

094-291-4722
อ.พรหมทิพย์ ทองแท้

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

162

วัดทุ่งโพธาราม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

อุดรธานี

 

081-320-2706
อ.ประไพร บัวคอม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

163

วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-130-3214
อ.ประทุม กายสิทธิ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

164

เรือนพักสว่างใจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 

เสาร์-อาทิตย์

089-849-0282
อ.อนุวัตร โสภา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

165

วัดประชุมโยธี จ.พังงา

พังงา

 

เสาร์-อาทิตย์

081-537-9305
อ.สุภาภรณ์ พฤกษาพนาชาติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

166

โชติเวชการ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

 

จันทร์-ศุกร์

089-457-6116
อ.ศันสนีย์ ศรแมน

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

167

วัดน้ำไหล อ.นางรอง

บุรีรัมย์

 

เสาร์-อาทิตย์

088-257-4500
อ.อัญชลี เสาวภาคย์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

168

อาคารกองบุญมา สีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

099-451-5858
อ.อาริยา สุวรรณไพรพัฒนะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

168

อาคารกองบุญมาเพาะรัก-สุขสวัสดิ์ (บรรยาย 7:00 - 7:30 น.)

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

086-903-7287
อ.พลเทพ จับจิตร์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

169

ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์เสาร์-อาทิตย์

02-9723405 ถึง 7
อ.คณึงนิต ธรรมวัฒนะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

170

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

085-251-2888
อ.จินดา ค้าวรรธนะกูล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

171

วัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ

เพชรบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

062-251-4154
อ.เรืองวิทย์ สุทธิพงศ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

172

วัดท่าบันเทิงธรรม อ.บางใหญ่

นนทบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-841-3797
อ.สมมาตร รักษ์ถาวรกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

173

วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

เสาร์-อาทิตย์

081-815-1672
อ.รัชนี ชัยชาติ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

174

วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด

นครราชสีมา

 

เสาร์-อาทิตย์

091-018-8873
อ.จำเริญ ผดุงชอบ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

175

ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

นครปฐม

 

089-577-5115
อ.สิริกร สุขเกษม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

176

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรุงเทพมหานคร

 

098-991-2850
อ.สุริยา มากมูล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

177

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

กรุงเทพมหานคร

 

081-313-9461
พลเอกวชิระ เกียรตินันทน์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

178

กฟผ.บางกรวย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย

นนทบุรี

 

จันทร์-ศุกร์

085-945-9546
อ.ฐนดล สังข์ทอง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

179

อาคารเอนก และสุวิมล เลาหเพียงศักดิ์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

180

อาคารอกนิษฐ์ บุญเหลือหล่อ (พหลโยธิน11)

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

08-1985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

181

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

กรุงเทพมหานคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-826-5519
อ.นพพร ลิ้นทอง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

182

วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง

ชลบุรี

 

จันทร์-ศุกร์

098-456-2855
อ.พิมพ์พิชชา คงวัฒน์ทวีสิน

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

183

วัดโตนด เทศบาลตำบลหลังสวน อ.หลังสวน

ชุมพร

 

เสาร์-อาทิตย์

093-864-4150
อ.ยุทธศักดิ์ กิตติมานะพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

184

วัดอินทรแบก ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

083-046-7545
อ.ธีร์ธรรม ธรรมวิชญ์จิตร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

185

สาขา185 จังหวัดนราธิวาส 47/19 ถ.ละม้ายอุทิศ อ.เมือง

นราธิวาส

 

เสาร์-อาทิตย์

089-658-6690
อ.ดลธรรม พุทธสุภะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

186

วัดป่าเลิศธรรมนิมิต คลอง 11 จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

 

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

187

รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม

กรุงเทพมหานคร

 

081-942-4656
อ.อาลัย พรหมชนะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

188

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

กรุงเทพมหานคร

 

081-9208180
อ.วันชัย วงศ์ศรีสุภางค์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

189

วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม

สกลนคร

 

089-623-9364
อ.ก่อพิสิษฐ์ ว่องไว

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

190

วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน

ลำปาง

 

เสาร์-อาทิตย์

08-9956-4585
อ.พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

191

วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง

พิษณุโลก

 

จันทร์-ศุกร์

089-961-5942
อ.ภัทรภร มีพยุง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

192

วัดโพธิสัมพันธ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง

ชลบุรี

 

จันทร์-ศุกร์

088-205-0425
อ.ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

193

คุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง

ปทุมธานี

 

เสาร์-อาทิตย์

062-682-5688
อ.ณัฐนันท์ เอี่ยมศิริ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

194

พุทธมณฑลสาย อ.สามพราน

นครปฐม

 

จันทร์-ศุกร์

084-459-1100
อ.อภิภัต กิจธนะเสรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

195

วัดป่าวิศรุตรัตนาราม เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

083-768-2224
อ.สิทธิพันธุ์ หลักแหลม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

196

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

 

เสาร์-อาทิตย์

08-1970-5375
อ.เชาว์ มณีวัฒนาพฤกษ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

197

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เชียงราย

 

081-924-8588
อ.สุทธิลักษณ์ สุทธิ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

198

วัดศรีมงคล อ.ชุมแพ

ขอนแก่น

 

เสาร์-อาทิตย์

088-562-3051
อ.จอมพล ตุ่นเส็ง

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

199

วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก

บุรีรัมย์

 

065-098-9829
อ.ถาวร พอสม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

200

ซอยรามคำแหง 24/ ซอยพระรามเก้า 41

กรุงเทพมหานคร

 

เสาร์-อาทิตย์

081-985-1669
ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

201

วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

เสาร์-อาทิตย์

081-993-6456
อ.ณัธน์สินี ณ เชียงใหม่

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

202

กองเรือยุทธการสัตหีบ

ชลบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-001-9899
อ.พรชัย ตระกูลศรีมงคล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

203

วัดเจดีย์ยอดทอง (ใหม่)

พิษณุโลก

 

จันทร์-ศุกร์

081-688-3344
อ.กุลภรณ์ กมลพัฒนะ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

204

วัดพระนอน (ขอนม่วง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

 

เสาร์-อาทิตย์

080-990-6835
อ.รุ่งทิพย์ ศรีณรงค์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

205

โรงเรียนประกอบวิทยา

สมุทรสงคราม

 

09-5949-2451
ยงยุทธ ธนิกกุล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

206

วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย

นนทบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

081-912-6735
อ.ปรีดา สุทธิภิบาล

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

207

วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

 

เสาร์-อาทิตย์

081-869-4405
อ.นาวาโท วุฒิเดช พ่วงนิ่ม

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

208

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

ชัยนาท

 

เสาร์-อาทิตย์

095-324-2935​
อ.สุขุม คณฑา

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

209

วัดคลองระนง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

 

เสาร์-อาทิตย์

081-874-5555
พลโท สุระพันธ์ อินทรบัวศรี

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

210

วัดเขากรวดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี

ราชบุรี

 

จันทร์-ศุกร์

084-315-9529
อ.พรทิพย์ สินประสงค์

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

211

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง จงสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

 

จันทร์-ศุกร์

081-859-8426
อ.วนิดา บุญยบุตร

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้

212

วัดดาวลอย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ราชบุรี

 

เสาร์-อาทิตย์

083-599-1849
อ.จตุพล ศรีเทพ

ดูกิจกรรมล่าสุดของสาขานี้